Työajanhallinnan palvelut Katrinassa

Katrina mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden työnsuunnittelun ja toteutuneiden töiden kirjauksen työajanhallinnan ominaisuuksien kautta. Saatavilla on myös markkinoiden ainoa työajattomien työntekijöiden työajanhallintajärjestelmä, joka tukee Kirvestessin vaatimuksia moduulityöajan toteuttamiselle.

Työajanhallinnan ratkaisut