Työajanhallinnan palvelut Katrinassa

Katrina mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden työsuunnittelun ja toteutuneiden töiden kirjauksen työajanhallinnan ominaisuuksien avulla. Saatavilla on myös markkinoiden ainoa työajattomien työntekijöiden työajanhallintajärjestelmä, joka tukee Kirvestessin vaatimuksia moduulityöajan toteuttamiselle.