Ylitornion, Kolarin ja Pellon srk - kolmen seurakunnan yhteinen talouspäällikkö

Seurakunnan talouspäällikkönä toimiminen vaatii hyviä organisointitaitoja sekä isojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyä. Kolmen seurakunnan talouspäällikön toimien hoitaminen puolestaan vaatii jo kosolti innovatiivisuutta ja aitoa paloa kehittää seurakuntien toimintamalleja. Muun muassa nämä tekijät nousevat esiin Pirta Melaluodon arjessa kolmen seurakunnan talouspäällikkönä.

Kiireinen arki

Muutama kuukausi sitten tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Pirta Melaluoto aloitti työtehtävänsä Ylitornion, Kolarin ja Pellon seurakuntien yhteisenä talouspäällikkönä. Yksityisen sektorin palveluksessa pitkään työskennellyt Melaluoto koki, että seurakuntamaailma tarjoaa sopivan mahdollisuuden ottaa uusi askel hänen työurallaan.

– Yksityiseltä sektorilta lähtiessä ajattelin, että olen bisnesmaailman saanut kokea ja nauttia sen energisestä toimesta, niin mukava vielä työikäisenä oppia uutta, hän toteaa innostuneena.

Seurakuntasektorin erot yksityiseen puoleen Melaluoto on ehtinyt jo parin vuoden matkallaan huomata. Yksityisen sektorin dynaamiseen luonteeseen tottuneena hän on pyrkinyt tuomaan sieltä opittuja toimivia käytäntöjä myös seurakuntien arkeen. 

Kolmen seurakunnan talouspäällikkönä toimiminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää seurakuntien toimintatapoja, joka luo Melaluodolle sopivan haasteellisen toimintaympäristön.

– Tosi mahtava juttu ja äärimmäisen hieno näköalapaikka itselle. Olen ihmisenä paljon työtä tekevä, minulle passaa oikein vallan mainiosti tällainen työntäyteinen sarka ja monipuolisuus.

Työntäyteiset päivät vaativat onnistuakseen myös toimivan ohjelmistoratkaisun. Sekä Ylitorniossa, Kolarissa että Pellossa on käytössä Katrina-ohjelmisto, joka on yksi Melaluodon tärkeimmistä päivittäisistä työkaluista. Mutta kuinka ohjelmiston käyttö käytännössä sujuu, kun yhden henkilön vastuulla on kolmen eri seurakunnan tehtäviä?

Kiireinen arki

Muutama kuukausi sitten tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Pirta Melaluoto aloitti työtehtävänsä Ylitornion, Kolarin ja Pellon seurakuntien yhteisenä talouspäällikkönä. Yksityisen sektorin palveluksessa pitkään työskennellyt Melaluoto koki, että seurakuntamaailma tarjoaa sopivan mahdollisuuden ottaa uusi askel hänen työurallaan.

– Yksityiseltä sektorilta lähtiessä ajattelin, että olen bisnesmaailman saanut kokea ja nauttia sen energisestä toimesta, niin mukava vielä työikäisenä oppia uutta, hän toteaa innostuneena.

Seurakuntasektorin erot yksityiseen puoleen Melaluoto on ehtinyt jo parin vuoden matkallaan huomata. Yksityisen sektorin dynaamiseen luonteeseen tottuneena hän on pyrkinyt tuomaan sieltä opittuja toimivia käytäntöjä myös seurakuntien arkeen. 

Kolmen seurakunnan talouspäällikkönä toimiminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää seurakuntien toimintatapoja, joka luo Melaluodolle sopivan haasteellisen toimintaympäristön.

– Tosi mahtava juttu ja äärimmäisen hieno näköalapaikka itselle. Olen ihmisenä paljon työtä tekevä, minulle passaa oikein vallan mainiosti tällainen työntäyteinen sarka ja monipuolisuus.

Työntäyteiset päivät vaativat onnistuakseen myös toimivan ohjelmistoratkaisun. Sekä Ylitorniossa, Kolarissa että Pellossa on käytössä Katrina-ohjelmisto, joka on yksi Melaluodon tärkeimmistä päivittäisistä työkaluista. Mutta kuinka ohjelmiston käyttö käytännössä sujuu, kun yhden henkilön vastuulla on kolmen eri seurakunnan tehtäviä?

Yhdet tunnukset useampaan ohjelmistoon

Nopeasti voisi ajatella, kuinka kolmen seurakunnan talouspuolen hallitseminen yhden henkilön toimesta vaatii valtavasti kirjauksia, sekä järjestelmätunnukset kolmen eri seurakunnan osalta. Näin varmasti usein onkin, mutta Lapissa on työn sujuvuuden vuoksi päädytty toisenlaiseen ratkaisuun.

Jokaiselle Ylitornion, Kolarin ja Pellon Katrinan käyttäjälle voidaan nimittäin luoda yksi ja sama tunnus, jonka avulla käyttäjä pystyy tarkastelemaan muiden seurakuntien yhteisten työntekijöiden varaustilanteita. Tällöin esimerkiksi Ylitorniossa tehtyä kalenterivarausta pystytään tarkastelemaan vaikkapa Pellon työntekijöiden toimesta.

– Ja se on äärettömän suuri etu tässä työn organisoinnissa ja aikatauluttamisessa, toteaa Melaluoto.

Katrinan varausjärjestelmän hän näkeekin kätevänä ominaisuutena, sillä sen ansiosta työntekijöiden saatavilla on aina ajantasaista tietoa. Työntekijän päivättäessä järjestelmään omat tietonsa eri varauksista ja tilaisuuksista, ovat tiedot ja tehdyt muutokset aina välittömästi tiedossa myös kaikilla muilla. Katrinan ansiosta Ylitorniossa ei käytetä enää paperisia lomakkeita lainkaan ja samaa kehitystä viedään parhaillaan myös Kolarin ja Pellon seurakuntiin.

Tehokas ohjelmiston käyttö on kaikkien etu

Ohjelmistot hyvin tuntevaa Melaluotoa voidaan perustellusti pitää edelläkävijänä uusien toimintatapojen kehittäjänä. Osittain tämä lienee peruja hänen taustastaan, sillä ennen seurakuntamaailmaan tuloaan hän työskenteli muun muassa kehittämässä ohjelmistoja ja prosesseja silloiselle työnantajalleen, sekä laajemmin eri yrityksille ELY:n ja Tekesin projekteissa.

Melaluoto kuitenkin tiedostaa hyvin sen hankaluuden, joka liittyy aina uusien ohjelmistojen tai toimintatapojen käyttöönottoon. Kun vanhaa mallia on noudatettu useita vuosia, ellei vuosikymmeniä, on uusilla käytänteillä täysi työ todistaa olevansa käyttämisen arvoisia.

Usein on kuitenkin niin, että kun uusi toimintatapa todetaan toimivaksi, ei siitä enää haluta päästää irti. Tällä hetkellä ohjelmistojen käyttöä yhä vasta opetellaan useassa paikassa ja tulevaisuuden kehityksen osalta Melaluoto heittääkin ajatuksen myös Katrina-ohjelmistojen suuntaan.

– Laajoja näkökulmia sekä taloudellista näkökulmaa pitäisi pystyä tuomaan enemmän esille. Mitkä ovat ne todelliset säästöt sekä henkilötyöajassa, että taloudelliset säästöt silloin kun käytetään Katrinaa sataprosenttisesti.

Melaluoto toimii oivana esimerkkinä siitä, että ohjelmiston tehokas käyttö on myös paljon käyttäjän omasta kehittämishalusta ja innovatiivisuudesta kiinni. Uusien toimintamallien kehittäminen on aina käyttäjän ja ohjelmiston yhteistyötä, ja sen organisoinnissa Melaluoto on onnistunut mainiosti.

Yksityiseltä sektorilta lähtiessä ajattelin, että olen bisnesmaailman saanut kokea ja nauttia sen energisestä toimesta, niin mukava vielä työikäisenä oppia uutta, hän toteaa innostuneena.
Pirta Melaluoto – Ylitornion, Kolarin ja Pellon seurakuntien talouspäällikkö