Palvelimen huoltotöitä / Driftsavbrott 22.7.2022 klo 19

Katrina-palvelimilla suoritetaan huoltotöitä 22.7.2022 klo 19 alkaen. Huoltotyöt aiheuttavat palvelimille käyttökatkoksen, jonka arvioitu kestoaika on 2-5 tuntia. Huoltokatkoksen aikana katrina.fi-palvelimella sijaitsevat Katrinat eivät ole käytettävissä. Mikäli käytätte kalenterisynkronointeja (esim. Outlook) niin näette huoltokatkon aikana varauksien sisällöt kalenterista johon synkronointi Katrinasta tehdään.

Underhållningsarbete kommer att ske på Katrinas servrar den 22 juli 2022 från 19.00 vilket innebär att servrarna ligger nere i uppskattningsvis 2-5 timmar. Under underhållsuppehållet är de Katrina som finns på katrina.fi-servern, inte vara tillgängliga. Om ni använder kalendersynkroniseringar (t.ex. Outlook) ser ni innehållet i bokningarna under underhållsavbrottet från kalendern Katrina synkroniserar med.