Palvelintiedote / Servermeddelande 13.1.2022 klo 16.30

Yhteydet ja palvelut palautuivat normaaliksi klo 16.30.

Felet är korrigerat och nätverkskontakten och de berörda tjänsterna började fungera normalt igen kl 16.30.