Palvelintiedote / Servermeddelande 17.12.2021 klo 11.00

Yhteydet ja palvelut palautuivat normaaliksi noin klo 11.00.

Felet är korrigerat och nätverkskontakten och de berörda tjänsterna började fungera normalt igen kl 11.00.