Palvelintiedote / Servermeddelande 5.1.2022 klo 10.00

Yhteydet ja palvelut palautuivat normaaliksi noin klo 10.00.

Felet är korrigerat och nätverkskontakten och de berörda tjänsterna började fungera normalt igen kl 10.00.