Vitec Katrinan vuosi on ollut hyvä epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta

Vuosi 2023 alkaa olla lopuillaan. Vitec Katrinan tuore toimitusjohtaja, Niko Pahkala, kokosi yhteen vuoden tärkeimpiä huomioita ja kokemuksia.

Kulunutta vuotta on leimannut edeltäjänsä tapaan epävarmuus niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin, mutta Vitec Katrinalla olemme jaksaneet, ja jaksamme yhä edelleen, uskoa siihen, että tulevaisuus meidän kaikkien osalta näyttää ennemmin tai myöhemmin valoisalta.

Ilokseni voinkin todeta, että haastavasta maailmantilanteesta huolimatta olemme Vitec Katrinalla pystyneet vastaamaan ulkopuolelta tuleviin haasteisiin monin tavoin – olemme saaneet joukkoomme viisi uutta työkaveria, olemme panostaneet voimakkaasti tuotekehitykseen ja koulutukseen sekä rakentaneet Katrina-ohjelmistoa entistäkin paremmin asiakkaitamme palvelevaksi. Lisäksi olemme panostaneet erityisesti muun muassa tietoturvaan ja siihen, että pystymme vähintäänkin täyttämään, jollemme jopa ylittämään, asiakkaidemme odotukset tänään ja huomenna. Asiakkaamme ovatkin hyödyntäneet Katrinaa entistäkin laajemmin ja olemme pystyneet auttamaan osaltamme asiakkaan oman toiminnan kehitystä. Lisäksi olemme lanseeranneet uusia palveluita ja kasvattaneet Katrina-tuoteperhettä uusilla, asiakkaan toimintaa helpottavilla ja asiakaspalvelua parantavilla työkaluilla. 

Panostuksia tietoturvaan ja kestävään kehitykseen

Vitec Katrinan henkilöstömäärä on yli tuplaantunut kuluneen kymmenen vuoden aikana, ja samalla aikavälillä kehityspanoksemme ovat yli kolminkertaistuneet. Olemme tietoisesti panostaneet toimintamme kehitykseen, sillä haluamme tarjota asiakkaallemme kaiken sen, mitä hyvin palvelevalta järjestelmältä vaaditaan. Samalla liiketoimintamme on kuitenkin oltava kestävää ja meidän on pystyttävä vastaamaan lukuisiin taustalla vaikuttaviin vaatimuksiin. Tänä päivänä näitä taustavaatimuksia on monia, eikä vaatimuksista vähäisin ole tietoturva.

Tietoturva, GDPR ja kestävä kehitys vaativat meiltä tänään aivan eri panostuksia kuin aiempina vuosina. Tietoturvan riskikartoituksessa emme enää kohtaa vain harrastajahakkereita, vaan kova kyberrikollisuus on tullut lähemmäksi arkea. Tämä vaatii meiltä ohjelmistokehittäjiltä jatkuvaa valppautta, kehittymistä ja kouluttautumista, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme turvallisen ja luotettavan tuotteen. Koska järjestelmän heikoin lenkki on aina ihminen, koulutamme omaa henkilöstöämme jatkuvasti. Alan asiantuntijoina meidän tulee olla tietoisia mahdollisista uhkista, seurata toimintaympäristöämme aktiivisesti, ja toimia oman riskikartoituksemme edellyttämällä tavalla. 

Kehittäessämme niin suurempia kuin pienempiäkin kokonaisuuksia ohjelmisto on suunniteltava turvalliseksi. Ohjelmistoa on testattava suunnitelmallisesti ja se on myös validoitava ulkopuolisen asiantuntijoiden toimesta. Lisäksi palveluna tuotettavat ohjelmistot vaativat jatkuvaa päivittämistä aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Pilvipalvelu näkyy usein asiakkaalle joustavuutena ja helppoutena. Sen toteuttaminen turvallisesti vaatii huolellista taustasuunnittelua. Kuten ohjelmisto, tulee myös infraympäristö suunnitella ja toteuttaa arkkitehtuuriltaan turvalliseksi. Sitä täytyy suojata ja valvoa, ja siinä on oltava riittävä ja skaalautuva kapasiteetti.

Kuten muutakin toimintaa, myös turvallisuuteen liittyviä menettelyitä ja toimintamalleja täytyy jatkuvasti kehittää. Maailma ja ympäristöt kehittyvät jatkuvasti, joten oman toiminnan kehittäminen ja arvioiminen tulee olla jatkuvaa. Vaikka toteutamme ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä jatkuvasti ja parhaalla mahdollisella tavalla, tulee meidän varautua myös siihen, että jotain ei-toivottua voi tapahtua. Siksi meillä tulee olla selkeä ja harjoiteltu toimintamalli tilanteen selvittämiseksi ja palauttamiseksi ennalleen. Pelkkä suunnitelma ei riitä, vaan toimintamalli täytyy testata käytännössä simuloiden.

Koska olemme ohjelmistokehitysyhtiö, ei toimintamme hiilijalanjälki muodostu kovinkaan suureksi. Teemme silti oman osamme myös hiilijalanjälkemme minimoimisen suhteen – minimoimme matkustuksen ja kompensoimme jäljelle jäävän hiilijalanjäljen. Puhumme mielellämme myös kädenjäljestämme, eli siitä, mitä ohjelmistomme mahdollistaa asiakkaalle. Asiakkaamme arki helpottuu, tehostuu ja siihen löytyy uusia toimintatapoja, jotka yhdessä vähentävät asiakkaamme hiilijalanjälkeä. Yhdessä voimmekin saavuttaa kestävyyttä edistäviä askeleita ja kehittyä aina vain paremmiksi maailman murroksessa.

Vitec-konserni tuo toimintaan vahvan selkärangan

Kuten ehkä tiedätte, tänä päivänä Vitec Katrina kuuluu kansainväliseen Vitec-konserniin, joka on toimialakohtaisten ohjelmistojen markkinajohtaja. Vitec Software Groupin toiminnan perustana ovat tuotteet ja niiden pitkäjänteinen kehitys siten, että asiakkaat voivat luottaa meihin tänään ja huomenna. Vitecin tausta, osaaminen ja verkosto tekevät Katrinasta entistäkin vahvemman toimijan.

Sekä Vitec Katrinan ja että asiakkaidemme tulevaisuus näyttää positiiviselta. On ollut ilo tavata asiakkaita eri yhteyksissä, käydä aktiivista keskustelua ja kuulla ajatuksia siitä, mitä Katrinalla on saatu aikaan ja mitä tarpeita asiakkaillamme tulevaisuudessa on. Pidetään jatkossakin yllä aktiivista vuoropuhelua ja kehitetään Katrinaa palvelemaan teitä asiakkaita entistäkin paremmin!

Niko Pahkala